{gallery}aktelno/eksterna_18{/gallery}У Регионалном центру , 6. јула 2018. године, одржана трибина „Образовна истраживања у функцији развоја образовних политика Подтема: Eкстернo и национално тестирање ученика“.
Предавач је била  др Гордана Чапрић, заменик директора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.  Трибини је присуствовало 50 наставника из Моравичког округа и сви су добили по 2 сата стручног усавршавања у установи.