{gallery}aktelno/sz_18{/gallery}У Регионалном центру, 8. септембра 2018. године одржан је семинар, „Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста” – Примери добре праксе „Сензомоторни зид”, који се налази у новом Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину, под редним бројем 754, област предшколско васпитање и образовање. Семинар су водиле Невена Милановић Царевић, струковни васпитач, ПУ „Сунце„; Сандра Остојић, мастер васпитач, докторант ФПНЈ, ПУ „Сунце„, Светлана Рашић, медицинска сестра васпитач, ПУ „Сунце“; Снежана Остојић , медицинска сестра васпитач, ПУ „Сунце„. Учествовало је 30 васпитача.