{gallery}aktelno/kv99{/gallery}У ОШ „Светозар Марковић“ у Краљеву, 14. септембра 2018. године одржан је семинар Како до успешне сарадње са родитељима. Семинар се налази под редним бројем 112 у Каталогу програма, а ауторке су дипломирани школски педагог Гордана Поповић Божанић , Економска школа, Чачак и дипломирани школски психолог-педагог Марија Вуловић , ОШ „Вук Караџић“ Чачак. Семинару је присуствовало 30 наставника.