{gallery}aktelno/jkkv23{/gallery}}У ОШ „ Јово Курсула“ у Краљеву, 23. септембра 2018. године одржан је семинар „Како до успешне сарадње са родитељима“. Семинар се налази под редним бројем 112 у Каталогу програма, а ауторке су дипломирани школски педагог Гордана Поповић Божанић , Економска школа, Чачак и дипломирани школски психолог-педагог Марија Вуловић , ОШ „Вук Караџић“ Чачак. Семинару је присуствовало 30 наставника.