{gallery}aktelno/trcakonf13{/gallery}

У Врњачкој Бањи од 13 до 15. новембра одржана је трећа по реду конференција под називом: „Актуелности у образовном систему Републике Србије“. Организација овог стручног скупа припала је свим центрима који функционишу у оквиру Мреже РЦ/ЦСУ Србије.

Актуелност теме  привукла је учеснике  релевантних институција, удружења и актива, многобројне директоре, секретаре из  образовно – васпитних установа у Републици Србији.

Испред Министарства просвете, науке и технолошког развоја, конфереренцију је отворио Др Александар Пајић, помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих у МПНР.

У даљем току другог дана трајања Конференције предавачи излагали су следеће теме:

– Нови програми наставе и учењу у првом, другом, петом и шестом разреду основне школе, Весна Недељковић, помоћник министра просвете за предшколско и основно образовање и васпитање и др Славица Јашић, начелник Одељења за послове предшколског и основног образовања и васпитања

– Реформе гимназија и нови програми у првом разреду, Др Александар Пајић, помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих и Марија Крнета, руководилац групе за средње опште и уметничко образовање и васпитање

– Ревидирани стандарди квалитета рада и лиценцирање директора, Јасмина Ђелић, начелник Одељења за координацију рада школских управа

– Будућност образовања у Србији кроз призму квалитета образовања, Др Бранислав Ранђеловић, директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања

– Стандарди постигнућа ученика, Данијела Ђукић, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

– Актуелности у систему стручног усавршавања у Републици Србији, Мср Оливера Тодоровић, руководилац у Заводу за унапређивање образовања и васпитања

– Актуелности у систему стручног усавршавања у свету, Иван Савић, саветник-координатор у Заводу за унапређивање образовања и васпитања

– Дискусиона група: Системи подршке директорима образовно – васпитних установа, Анка Ивановић, Лидија Крстић Стојичић и Оливера Ивановић, Центар за стручно усавршавање Лесковац

Трећи дан конференције биле су следеће теме;

– Матура и национални испити, Драгана Станојевић, руководилац Центра за испите, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

– Резултати овогодишње мале матуре, Јелена Петровић, саветник-координатор за статистичке и аналитичке послове, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

– Пројектна настава у ИКТ окружењу, Др Данимир Мандић, декан – редовни професор Учитељског факултета у Београду

– Развојни приступ школи кроз процес самовредновања, Др Јелена Стаматовић, ванредни професор Педагошког факултета у Ужицу

– Јавно приватно партнерство између компанија и школе по иновативном моделу образовања, Драган Туцаковић, директор Техничке школе у Ужицу

– Превенција интернет насиља, Катарина Јонев, докторанд на Факултету за безбедност у Београду

– „Ноћ истраживача – научници у служби неформалног образовања и промоцију науке“, Др Тања Аднађевић, руководилац сектора за програмске активности Центра за промоцију

– Дискусиона група: Улога Центра за промоцију науке у неформалном образовању и пројектној настави, Дискусиона група Др Тања Аднађевић, руководилац сектора за програмске активности Центра за промоцију науке, Марина Костић, сарадник у Центру за промоцију науке

– Дискусиона група: Пројектна настава у математици, Јасмина Јовановић, педагошки саветник, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Крушевац

Упоредо са Конференцијом уз учешће излагача из целе земље одржао се и „Сајам образовања“ .

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак на конференцији представљала је директорка Горица Станојеић и стручни сарадник Љиљана Војиновић.

Модератори Конференције су: Зорица Николић; директор Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац и председник Управног одбора Мреже РЦ и ЦСУ Србије; Данијела Марковић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Нишу; Дејан Карановић, директор Центра за стручно усавршавање у Кикинди; Милена Вићевић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Ужицу; Горица Станојевић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку; Дејан Томић, директор Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац; Бранко Филиповић, директор Центра за стручно усавршавање Шабац и- Хајрудин Хајровић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар.