{gallery}aktelno/ssz17{/gallery}У Регионалном центру Чачак,  17. новембра  2018. године одржан је семинар, „Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста” – Примери добре праксе „Сензомоторни зид”, који се налази у новом Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину, под редним бројем 754, област предшколско васпитање и образовање. Семинар су водиле  Сандра Остојић, мастер васпитач, докторант ФПНЈ, ПУ „Сунце“ и Снежана Остојић, медицинска сестра васпитач, ПУ „Сунце“. Учествовало је 30  васпитача из ПУ „Моје детињство“.