{gallery}aktelno/ksr16{/gallery}У организацији Регионалног центра Чачак, 15. децембра  2018. године одржан је семинар Како до успешне сарадње са родитељима у Регионалном центру у Смедереву. Семинар се налази под редним бројем 112 у Каталогу програма, а ауторке су дипломирани школски педагог Гордана Поповић Божанић , и дипломирани школски психолог-педагог Марија Вуловић.