{gallery}aktelno/payton{/gallery}У оквиру заједничког пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања у Центру за стручно усавршавање Чачак, 12 и 13. јануара 2019. године  и 4 и 5. фебруара 2019. одржане су обуке за наставнике информатике 6. и 7. разреда основне школе за програмски језик Python.