{gallery}aktelno/gimnaz_4{/gallery} 4. фебруара  2019. године одржан је семинар Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља) у Центру за стручно усавршавање у Чачку. Аутори семинара су Јелена Жунић-Цицварић, магистар методичко-дидактичкчих наука, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета. Семинару је организован за наставнике из Гимназије у Чачку. Присуствовало је 30 наставника