{gallery}aktelno/czsrca_26{/gallery}У Центру за стручно усавршавање у Чачку, одржана је тродневна обука  у периоду од 26 – 28. фебруара 2019. године, под називом Интервенције ЦСР у затити деце од злостављања и занемаривања . Организатор обуке је Комора социјалне заштите. Било је 30 учесника.