{gallery}aktelno/gradj3{/gallery}У Центру за стручно усавршавање у  Чачку, 3. марта 2019. године,  одржан је  семинар  „Обука за наставу Грађанског васпитања “,под каталошким бројем 270.
Општи циљ семинара је „ развој компетенција наставника у планирању, реализацији и евалуацији наставе Грађанског васпитања, коришћењем ефективних и ефикасних метода и техника у циљу развоја ученичких компетенција и подстицања активизма младих у грађанском друштву“.
Семинар су реализовале Марија Вуловић и Зорица Димитријевић. Учествовало је 30 наставника.