{gallery}aktelno/portfolio16{/gallery}16. марта   2019. године одржан је семинар  Електронски портфолио наставника и ученика у Центру за стручно усавршавање  Чачак. Присуствовало је 17  учесника.