{gallery}aktelno/pp_16{/gallery}16. марта  2019. године, одржан је семинар  Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту. Семинар се налази под редним бројем 234  у Каталогу програма, а ауторке су Невена Живковић , маст. проф. пред. наст. мед.науке, Медицинска школа „Надежда Петровић„, Земун; Емина Никочевић, дипл. екон., спец. струк. мед. сест. , Медицинска школа „Надежда Петровић„, Земун. Семинару је присуствоало 12 наставника.