{gallery}aktelno/ksjezici_30{/gallery}У организацији ЦСУ Чачак, 30.марта .2019. године одржан је семинар под називом: „Пројектни задаци у настави страних језика“ у Центру за стручно усавршавање у Крушевцу.
Циљ семинара је развијања и унапређивања компетенција наставника страних језика за планирање пројектних задатака и њихово имплементирање у наставни процес и креирања подстицајне атмосфере за учење за све ученике кроз рад на пројектима.Аутор је Kатарина Ристановић Ацовић, дипломирани професор енглеског језика.