ale7

ale7У Центру за стручно усавршавање, 6. априла 2019. у организација Факултета техничких наука одржаван  је научно-стручни скуп са међународним учешћем под називом Информационе технологије, образовање и предузетништво ИТОП19.На конференцији је учествовало више од 50 аутора и коаутора из образовних и других установа које се баве овом проблематиком као и наставници који су учествовали у дводневном раду скупа у оквиру стручног усавршавања.ale6