{gallery}aktelno/fefa_18{/gallery}У организацији  Центра за стручно усавршавање Чачак  и Факултета за економију, финансије и администрацију  из Београда, 18. маја 2019. године одржана је конференција  „ОБРАЗОВАЊЕ ЗА БУДУЋНОСТ“
Циљ скупа: Унапређивање компетенција директора, наставника, стручних сарадника, секретара, васпитача  за што квалитетнијеније образовање
Конференција је   „Глобални економски изазови“ – Проф. Др Горан Питић, Факултет за економију, финансије и администрацију Београд. {gallery}aktelno/fefa1_18{/gallery}Тема: „Дигитално доба, нова занимања и наше школе“ – Проф. Др Небојша Савић, Факултет за економију, финансије и администрацију Београд. Тема: „Да ли су тестови знања мерило знања“ – Доц. др Срђан Вербић,  Факултет за економију, финансије и администрацију Београд. „Аутоматизација писања месечног плана наставе“ – Проф.др Снежана Коњикушић, Факултет за економију, финансије и администрацију Београд. „Креативна интелигенција“ – Проф.др Милољуб Албијанић, Факултет за економију, финансије и администрацију Београд.
„Људски ресурси – носилац иновативности у образовању“ – Проф.др Бранка Драшковић, Факултет за економију, финансије и администрацију Београд. Присуствовало је 30 учесника.{gallery}aktelno/Fefa11_18/gallery}