{gallery}aktelno/indrama_25{/gallery}У Центру за стручно усавршавање у  Чачку, 25 и 26.  маја 2019. године,  одржан је  семинар  „Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање“, каталошки број 652, област предшколско васпитање и образовање.. Семинар су реализовале Душица Бојовић, дипломирани васпитач, Центар за драмски метод ИнДрама и  Емина Живојиновић, дипломирани васпитач, ПУ „Нада Наумовић”. Учествовало је 30 васпитача.