{gallery}aktelno/el_22{/gallery}Наставници Медицинске школе похађали су семинар „Електронски портфолио наставника и ученика“,  компетенције за поучавање и учење, приоритетна област:унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса.
Општи циљеви семинара су оспособљавање наставника за примену информационих технологија које омогућавају реализацију образовног процеса на даљину и повећавају квалитет наставе, а специфични циљеви: оспособљавање учесника програма за коришћење електронског портфолиа, односно аутоматизовано праћење и евалуацију свог стручног усавршавања и напредовања ученика. Семинару је присуствовало 30 наставника.