{gallery}aktelno/zoka_22{/gallery}Због великог интересовања за семинар  „Обука за наставу Грађанског васпитања“, под каталошким бројем 270, имали смо још једну реализацију 22. јуна 2019. године.  Учествовало је 15 наставника.