{gallery}aktelno/krajp_27{/gallery}У оквиру манифестације „Европска ноћ истраживача“ одржано је предавање и радионица на тему крајпуташа и драгачевске клесарске школе
.24. септембра 2019. одржано је предавање и радионаица у Уметничком одељењу Машинско – саобраћајне школе коме је присуствовао 21 учесник средљошколског узраста. Предавање је било посвећено феномену крајпуташа на просторима Србије и Драгачева које је обухватило кратак историјски преглед, побројало најзначајније каменорезачке школе и истакнуте ауторе, са посебним освртом на типологију симболике орнамената и боја карактеристичним за драгачевску клесарску школу.

Након предавања, учесници су најпре имали задатак да препознају типологију симболике  на интерактивној скулптури и да на основу одрђене типологије и боја сложе 6 различитих слика карактеристичних за драгачевску клесарску школу.
Други део радионице односио се на испитивање орнаментике и боје кроз сликање мотива са крајпуаша темпером. Настали радови биће изложени  у школи током новембра.септембра 2019. организована је посета Лапидаријуму у Гучи у коме су сабрани репрезентативни примерци крајпуташа. Представница Туристичке организације дала је исцрпне информације о самом Лапидаријуму, а учесници су имали задатак да препознају симболе и орнаментику и фотографишу карактеристичне мотиве драгачевских чикириза. Ове фотографије додате су дигиталној збирци фотографија драгачевских крајпуташа коју је школа формирала 2014. године и могу се видети на фејсбук страници „Mnemašina“.