НОЋ ИСТРАЖИВАЧА - Моћ ветрa и вaздухa

НОЋ ИСТРАЖИВАЧА - Моћ ветрa и вaздухa

Радионица је одржана у Научном клубу ЦСУ Чачак, 24. 9. 2019. Намењена је ученицима  од петог до осмог разреда основне школе. Циљ радионице је да на практичан начин дочарамо ученицима која је моћ вазудха, односно ветра. реализује кроз 13 огледа које изводе ученици – учесници радионице. Радионицу је водио Горан Ивковић, прфесор физике – ОШ „Свети Сава“ – Чачак. Учествовало је око 60 ученика.