71189493 911155015925531 2339320204816809984 n

71189493 911155015925531 2339320204816809984 n

Ученици осмог разреда ОШ ,,Вук Караџић“ били су експериментатори који су присутнима објашњавали сам ток и исходе реакција. Огледи су се заснивали на повезаности физике и хемије као два сродна наставна предмета. Изведен је оглед проводљивости струје кроз различите растворе, различитих концентрација, потом оглед о алуминијуму као изолатору за пренос  сигнала  за мобилне телефоне, затим доказивање да продукт једне реакције може бити реактант за  другу реакцију, како да напунимо балон гасом који настаје у току хемијске реакције и друге огледе у којима се стварају гасови да би могли  да упореде густине гасова у односу на ваздух. Огледи  ,,црни дух “ и ,,слонова паста“ су привукли посебну пажњу због самог производа реакције.  Ученицима извођачима као и ученицима посетиоцима огледи су били занимљиви, чак су били поновљени и по неколико пута.