{gallery}aktelno/obuka_13{/gallery}Због великог интересовања за семинар Обука за наставу Грађанског васпитања, у недељу,октобра 2019. одржан је овај семинар.
Aуторке семинара,  Зорица Димитријевић и Марија Вуловић, успеле су да поступно и систематично проведу полазнике кроз причу о циљевима, исходима и врстама учења у настави Грађанског васпитања и карактеристикама квалитетне наставе у 21. веку, подстичући коришћење интерактивних техника и метода у приступу наставним садржајима.
Посебна пажња је посвећена међупредметним компетенцијама које излазе из оквира традиционалне наставе и подразумевају динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. Учествовало је 12 учесника.