.{gallery}aktelno/ss_5{/gallery}4 и 5. децембра. 2019. у Регионалном центру за професионални развој у Смедереву одржана је друга седница Скупштине Мреже Регионалних центара и Центара за стручно усавршавање у 2019.години.
Скупштини Мреже су присуствовала 23 члана. На састанку су ЦСУ Чачак представљале Горица Станојевић, директор и Маја Чакаревић, правник.
На седници су усвојени извештаји о раду за 2019. годину и финансијски извештај Надзорног одбора Мреже. Предложене су измене Статута Мреже у члановима који се односе на дужину радног искуства коју би требало да имају будући чланови органа Мреже РЦ и ЦСУ Србије.
Чланови Надзорног одбора и Управног одбора Мреже који су између два заседаља Скупштине поднели оставке замењени су новим. За новог члана Надзорног одбора изабран је Душан Којић, сарадник ЦСУ Шабац, док су за нове чланове Управног одбора изабрани Бранко Филиповић, директор ЦСУ Шабац и Наташа Максовић, сарадник РЦ Смедерево.