{gallery}aktelno/eko_23{/gallery}У четвртак, 23. јануара 2020. године, у Центру за стручно усавршавање Чачак одржана је презентација Еко календара, под називом „Четворе очи за духовно и телесно здравље”. Програм је реализован као угледна активност у оквиру Светосавске недеље у ОШ „Милица Павловић”.
Ауторка др Љиљана Ђуровић представила је ново издање овог календара, његову примену у пракси и еколошке активности у ОШ „Момчило Настасијевић” у Горњем Милановцу. Професор биологије Маријана Марковић, координатор Еко школе, показала је како се у ОШ „Милица Павловић” обележавају датуми важни за развијање еколошке свести. Оливера Крупеж, професор књижевности и српског језика, говорила је о његовој практичној примени кроз различите угледне активности и акције које су се одржавале  протеклих година у ОШ „Милица Павловић”, на основу којих се могло видети да екологија може бити саставни део многих наставних садржаја.

Представљени су сегменти часова који су имали за циљ развијање компетенција у склопу одрживог развоја, као што су: Императив, Јабука на друму – Вељко Петровић, Јабука као књижевни мотив, Писање извештаја – еколошка патрола ученика и Свети Сава у народној књижевности – народна прича Четворе очи, али су дате и идеје кроз које се још наставне јединице може развијати еколошка култура ученика, која се намеће као темељна васпитно-образовна оријентација.

Циљ овако обрађених наставних јединица јесте да ученици уоче чиниоце који нарушавају природу и квалитет животне средине у свакодневном животу, да развијају свест о положају човека у природи и његовој одговорности за стање животне средине и природе. Ученици стичу способност да сагледавају активности које могу унапредити стање и квалитет животне средине (обрасци понашања), као и да спознају  везу између квалитета животне средине и квалитета свог живота. Кроз разговор на часу подстичу се активности везане за одрживост (штедња воде и енергије, разврставање отпада, рециклажа) које утичу на живот будућих генерација. Ученици се усмеравају на то да активно учествују у друштвеним акцијама у школи и локалној заједници, све у циљу подизања квалитета здравља и живота уопште.

Истакнуто је да се одрживи развој не односи само на економски и технолошки, већ и на социјални и на културни развој, усклађен са потребама заштите и унапређења животне средине.

Развој еколошке свести је спор процес. Ни наставни програми ни школске  секције не могу поправити штету која је начињена, али је неопходно непрекидно се борити да се зауставе непожељни процеси уништења и загађивања животне средине.  Образовне установе имају задатак:

– да се учитељи и наставници труде да у све предмете унесе питање како да се очува постојање;
– да се трага за одговорима како будућим генерацијама очувати духовно и културно наслеђе подједнако као природу и њене ресурсе;

– да ученике васпитавају како да не буду себични и бахати према ономе што им је дато у наслеђе.

На крају промоције закључено је да један од жељених исхода васпитно-образовног процеса јесте еколошки компетентан појединац, а да би се то реализовало, потребни су конструктивни примери и нове стратегије учења.

Презентацији су присуствовали учитељи, наставници и ученици заинтересовани за екологију. Издавачка кућа „Едука” поклонила је свим учесницима и слушаоцима еколошке календаре.

Промоција  овог календара представља један од начина да се настава усмери ка принципима одрживог развоја и стицању компетенција за одговоран однос према околини и према здрављу, као и за одговорно учешће у демократском друштву.