{gallery}aktelno/radica_6{/gallery}У Центру за стручно усавршавање Чачак, 6. фебруара  2020.  одржан је семинар „Обука наставника за примену различитих метода учења у настави“.  Општи циљ семинара је повећање компетенција наставника за методику учења. Ауторке семинара су Радица Благојевић-Радовановић, дипломирани психолог, ОШ „Алекса Дејовић„ Севојно/Ужице; Гордана Томоњић, професор педагогије, ОШ „Стеван Јоксимовић„ Рогачица и ОШ „Душан Јерковић„; Жана Бојовић, доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу; Јасна Максимовић, доктор дефектолошких наука, Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу. Семинару је присуствовало 19 наставника.