{gallery}aktelno/dom_13{/gallery}У Центру за стручно усавршавање, 13 и 14. фебруара  2020.  одржан је семинар „Емоционални аспекти мотивације за школско учење“.  Циљ семинара је оснаживање наставника кроз стицање знања о емоционалним аспектима мотивације за учење, кроз усвајање вештина препознавања и мењања негативних мотивационих стилова код ученика; подршка у развоју личности и заштити емоционалног здравља ученика  Реализаторке семинара су Весна Петровић, доктор наука, Факултет педагошких наукаУниверзитета у Крагујевцу; Александра Степанов, дипломирани педагог, Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад;. Семинару је присуствовало 29 наставника и васпитача у домовима ученика.