{gallery}aktelno/jovan_3{/gallery}Семинар „Савремене методе учења музике у различитим развојним фазама детета“ одржан је 3. и 4. октобра 2020. године у ЦСУ Чачак. Циљеви семинара су подизање компетенција запослених за подстицање развоја дечјих музичких способности, оспособљавање за примену савремених метода учења музике које доводе до постизања одличних резултата како у музичком тако и у општем образовању.  побољшање квалитета часа како током наставе у учионици, тако и током наставе на даљину. Учествовало 25 наставника из Музичке школе Чачак.