{gallery}aktelno/kakodo_17{/gallery}Улога ЦСУ Чачак је да спроводи стручно усавршавање на нивоу округа. У складу са тим у ЦСУ Чачак, 17. 10. 2020. године одржан је семинар „Како до успешне сарадње са родитељима“ за наставнике школа „Милинко Кушић“ Ивањица, „Мајор Илић“ Кушићи и „Мићо Матовић“ Катићи. Кроз теме семинара водиле су их ауторке семинара Гордана Поповић Божанић и Марија Вуловић.