{gallery}aktelno/zana_24{/gallery}У ЦСУ Чачак  24. и 25. октобра 2020.  одржан је семинар „Разуми ме, подржи ме – упознај мој темперамент”. Општи циљ семинара је разумети и подржати јединственост личности детета и одраслог, из аспекта темперамента, у васпитно-образовном контексту. Аутори семинара су Марина Копривица, дипл. дефектолог логопед, ПУ „Радосно детињство„ Нови Сад и Жана Ердељан, дипл.психолог, ПУ “Радосно детињство“. . Семинару је присуствовало 30  васпитача из ПУ „Радост“.