{gallery}aktelno/ekou_27{/gallery}Радионица под називом „Зимска еко-учионица“ реализована је 26.новембра  2020.  у ОШ „Свети Сава“ . Аутори  радионице су Срђан Глишић, професор географије и Александра Стругар, професор разредне наставе. У радионици су учествовали ученици 6. разреда,  који похађају изборни предмет Чувари природе. Главни циљ ове радионице је  подсетити ученике на основна еколошка правила. Постављен је и један практичан задатак – уредити део школског ходника (направити део зимске еко-учионице).  Пре реализације радионице, ученици су добили задатак да истраже на интернету и у другим доступним изворима (књигама, енциклопедијама, часописима,…) о позитивном и негативном утицају човека на своје непосредно окружење, као и потенцијалним начинима заштите  животне средине. Остваривањем главног циља, аутори радионице су желели да код ученика развију интересовање за актуелне проблеме заштите животне средине који су присутни у њиховој околини. Такође, циљеви ове радионице су и развијање критичког става о неодговорним поступцима појединаца, али и подстицање ученика на рамишљање шта они, као појединци,  могу да учине да побољшају своје животно окружење. Плакати су окачени у ходнику чиме је званично отворена зимска еко-учионица. Постављену изложбену поставку су обишли ученици првог разреда који похађају продужени боравак.
Следећа планирана етапа у уређењу „Зимске еко-учионице“ је набавка канти за селективно одлагање отпада, ТВ апарата  и прављење мини-еко-библиотеке.