20201118 135458

20201118 135458https://www.youtube.com/watch?v=V6uDbtbB274

Прва активност у оквиру Једанаесте  Европске Ноћи истраживача била је радионица  „Мобилна роботика“, аутор Војислав Вујичић, асистент на ФТН Чачак. У оквиру видео материјала снимљен је кратак увод везан за мобилну роботику, показани су основни делови робота, поступак склапања мобилног робота, његово програмирање као и пуштање у рад, тј. тестирање. Кроз припремљени видео материјал заинтересовани се могу упознати са мобилном роботиком, њеном применом и начином програмирања робота.Циљна група су ученици дредње школе и студенти.