{gallery}aktelno/alternativna_komunikacija{/gallery}

17. априла 2021. у ЦСУ Чачак реализаован је семинар „Аугментативна и алтернативна комуникација – израда средстава и примена у пракси“. Општи циљ семинара је имплементација техника аугментативне и алтернативне комуникације у раду са децом/ученицима са отежаном и неразвијеном вербалном комуникацијом.
Реализатори семинара били су: Светлана Теодоровић, дипломирани дефектолог-сурдоаудиолог, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Милица Марић, дипломирани дефектолог-олигофренолог, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад. Семинар су похађали наставници и стручни сарадници из ШОСО „1.новембар“ Чачак.
Било је 14 учесника.