{gallery}aktelno/cas_24{/gallery}У ЦСУ Чачак, одржан семинар „Искористи час“, 24. априла 2021. Семинар су похађали наставници ОШ“Ратко Митровић“. Општи циљ семинара је оспособљавање наставника за коришћење часа,као функционалне јединице наставе,подизање квалитета реализације часа,у складу са стандардима наставе и учења. Подизање нивоа знања наставника о методама и поступцима за развијање мотивације ученика за учење.Учествовало је 26 наставника.