{gallery}aktelno/soc_16{/gallery}16. маја 2021. у ЦСУ Чачак одржан је семинар „Социјално неприхваћено дете – начини идентификације, узроци, последице“ за запослене у ПУ „Моје детињство“. Основни циљеви су усмерени на упознавање са проблемима (не)прихваћености од стране вршњака деце са сметњама у развоју и деце из група у ризику, као и последица које социјална искљученост са собом носи за неприхваћено дете и групу којој припада. Присуствовало је 30 васпитача из предшколске установе.