{gallery}aktelno/casmera_25{/gallery}У ЦСУ Чачак 25. августа 2021. године  одржан је семинар „Час по мери детета“. Циљ семинара је јачање компетенција наставника за рад са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању, примену одговарајућих стилова,стратегија и метода наставе полазећи од индивидуалних карактеристика и потреба ученика; управљање одељењем. Семинару је присуствовало 24 наставника.