{gallery}aktelno/stopnasilju_6{/gallery} 6. и 7. новембра у Гимназији и ЦСУ Чачак одржан је симпозијум „Превенција насиља – Пут ка школи без насиља“.Приоритетна област на коју се стручни скуп односи је јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања. Реализатори симпозијума су професор физичке културе Милош Бјелановић , Земунска гимназијa, дипломирани економиста Дејан Недић , Друга економска школа , дипломирани социолог- мастер Јованка Станојевић Брзаковић , Земунска гимназија; магистар српског језика и књижевности Валентина Вукмировић Стефановић , Земунска гимназија; секретар школе Драган Морар , Земунска гимназија; дипломирани психолог мастер Никола Мириловић , Земунска гимназија. Учествовало је 25 наставника.