{gallery}aktelno/mojed_6{/gallery}У Центру за стручно усавршавање Чачак  6. новембра 2021. одржан је семинар ДОКУМЕНТОВАЊЕ КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ, намењен васпитачима у предшколској установи. Ауторке семинара су Гордана Ђорђевић, дипл. педагог, спец. управљања прој. , ПУ „Др Сима Милошевић„ , Земун и Јелена Крсмановић , дипл. педагог, ма управљања прojeктима , ПУ „Др Сима Милошевић„ , Земун.  Учествовало је 30 васпитача.