{gallery}aktelno/e-fakture-2022{/gallery} У ЦСУ Чачак 18.3.2022.године одржана је обука за Е-фактуре и Јавне набавке. Обуци је присуствовало 70 рачуновођа и секретара из школа са територије града Чачка и из установа чији је оснивач град Чачак. Предавачи су Биљана Бранковић, начелница одељења за финансије ГО Сурчин,члан радног тима Е-фактуре, Јелена Мићић, адвокат, члан радног тима Е-фактуре и Марко Радаковић, консултант за јавне набавке. Обука је садржала практичну имплементацију Закона о електронском фактурисању, практичан рад у систему е-фактура као и радионицу за јавне набавке.