{gallery}aktelno/mesto-i-uloga-int-reviz-2022{/gallery} 

У ЦСУ Чачак 23.и 24.3.2022.године организована је Обука „Место и улога интерне ревизије код корисника јавних средстава у Републици Србији“.

На дводневном семинару обрађене су теме: увод у интерне контроле у јавном сектору, посебне функционалне компетенције за послове руковођења у локалној самоуправи, повезаност система фука са програмским будyетом и цаф, одговорност руководилаца КЈС У ЈЛС, улога и одговорност интерне ревизије у јавном сектору, основни концепти и принципи интерне ревизије, изазови у успостављању функције интерне ревизије у ЈЛС као и кључна обележја и односе интерне и екстерне ревизије.

Предавачи семинара су Љубинко Станојевић, овлашћени рачуновођа и ревизор, овлашћени интерни ревизор, овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, и Немања Радовић, мастер економиста.