{gallery}aktelno/ppnis-09-04-2022{/gallery} 

У ЦСУ Чачак 09.04.2022. године онљан путем – преко зоома, одржан је семинар „Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи“, каталошки број 564.

Семинар су пратили наставници из школа из Шапца.