{gallery}aktelno/plan-19-04-2022{/gallery} У ЦСУ Чачак 19. априла .2022. године онлајн путем је одржан стручни скуп „Планирање, праћење и вредновање постигнућа ученика“.

Аутори стручног скупа су Катарина Дуњић Мандић, виши педагошки саветник, и Татјана Јаћимовић, педагошки саветник.Стручни скуп су пратили наставници запослени у школама ван територије града Чачка.