{gallery}aktelno/indivimd21{/gallery}21. мајa 2022. у ЦСУ Чачак одржан је семинар за васпитаче из ПУ „Моје детињство“ Чачак. Ауторке семинара су Татјана Ристивојевић, дипломирани педагог, Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ Земун и Бојана Синђелић Лазић, дипломирани дефектолог логопед, Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ Земун. Учествовало је 30 васпитача.