{gallery}aktelno/dar_28{/gallery}У  ЦСУ Чачак, 28 и 29. маја 2022. одржан је семинар Даровито дете у школи и шта са њим.

Семинар је организован за наставнике из ОШ„Ратко Митровић“ Чачак. Учествовало је 30 наставника.