{gallery}aktelno/raz_11{/gallery}У  ЦСУ Чачак, 11. јуна 2022. одржан је семинар „Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашању“, намењен наставницима. Учествовало је 16 наставника.