{gallery}aktelno/vodic_15{/gallery}У ЦСУ Чачак 15.октобра 2022. године одржан је семинар „Водич за васпитне изазове школи“, каталошки број 31. Аутори семинара су Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог и Гордана Поповић Божанић, школски педагог. Семинару је присуствовало 17 учесника из средњих школа са територије града Чачка: Економска школа, Техничка школа и Машинско-саобраћајна школа.