{gallery}aktelno/bilja_22{/gallery}У ЦСУ Чачак 22. октобра 2022. одржан је семинар “Организован и ефикасан наставник у хибридном моделу наставе“, за наставнике ОШ“Милица Павловић“. Ауторке семинара су Биљана Ускоковић Брковић, дипломирани биолог, ОШ “Милица Павловић“ Чачак; Љиљана Иванковић, професор технике и информатике, ОШ “Милица Павловић“ Чачак.  Семинару је присуствовао 21 наставник.