{gallery}aktelno/ref_22{/gallery}У ЦСУ Чачак 22. октобра 2022. одржан је семинар  Од планирања до рефлексије..Семинар је подржао ЦСУ Чачак. Ауторке семинара су  Катарина Дуњић Мандић, дипломирани школски психолог – педагог , Гимназија, Чачак и  Татјана Јаћимовић, школски психолог – педагог , Техничка школа, Чачак. Циљеви семинара су оснаживање учесника за планирање, припремање, реализацију, праћење и вредновање процеса наставе и учења и сопствене праксе у складу са педагошко-методичким и психолошким знањима и законском регулативом. Семинару су присуствовали наставници из чачанских школа.