{gallery}aktelno/cb_22{/gallery}ЦСУ Чачак током свог дугогодишњег рада препознао је недостатак стручних семинара. Тако је подржао акредитацију семинара  “Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак“, чија је циљна група наставници средњих стручних школа економске групе предмета. Ауторке семинара су Јасмина Гајић, дипломирани економиста , Економско-трговинска школа Сопот; Данијела Рвовић, дипломирани економиста, Економска школа Чачак; Драгана Јаковљевић, дипломирани економиста, Економска школа Чачак; Ана Спасојевић, дипломирани економиста, Економска школа Чачак. Семинар је одржан по први пут у Центру, 22. октобра 2022. Семинару је присуствовало 20 наставника.