{gallery}aktelno/jezicke_5{/gallery}У ЦСУ Чачак одржан је семинар Језичке игре као подстицање развоја говора код деце, за ПУ „Радост“.  Ауторка семинара је Милена Зорић, доктор наука, В. Ш. струковних студија за образовање васп.Циљ семинара je упознавање полазника с теоријским знањима из језика и комуникације на којима почивају језичке игре деце предшколског узраста и креирање различитих језичких игровних активности и ситуација. Присутно је било 30 учесника.